Elektrotehnički fakultet, 24.03.2020

Ponavljanje jedne laboratorijske vježbe (Lab1 ili Lab2) zakazije se za 25.03.2020.g. sa početkom u 18 časova.Ponavljanje jedne laboratorijske vježbe (Lab1 ili Lab2)
zakazije se za 25.03.2020.g. sa početkom u 18 časova,
i radiće se elektronskim putem - korišćenjem web i email servisa.

PONOVLJENA VJEŽBA SE RADI OD KUĆE!!!

Studenti preuzimaju vježbu koju žele da ponove na sljedećim linkovima:

http://94.102.233.77:333/Lab1.zip (ukoliko ponavljaju laboratorijsku vježbu 1) ili 

http://94.102.233.77:333/Lab2.zip (ukoliko ponavljaju laboratorijsku vježbu 2).

Studenti rade vježbu koju ponavljaju u skladu sa upustvima dostavljenim u ZIP arhivi vježbe.

Za sve nejasnoće, obratite se na email: borism@ucg.ac.me

Broj posjeta : 203