Elektrotehnički fakultet

Termin popravnog kolokvijuma
Popravni kolokvijum iz predmeta Električna mjerenja organizovaće se online 17.12. u 10h.  

Neophodno je da svi budu prijavljeni preko platforme na sljedećem linku https://bp.etf.ac.me/ol/LogIn.php .

Broj posjeta : 227