Elektrotehnički fakultet

Rezultati III kolokvijuma
Treći kolokvijum (AutoCAD) koji je održan 22.12.2020. godine polagala su dva studenta studijskog programa Elektronika, telekomunikacije i računari:

1. Kalezić Jovana 33/16, broj osvojenih poena - 14

2. Ramović Elvedin 82/07, broj osvojenih poena - 13.

Kolokvijum je položen osvajanjem 8 ili više poena.

Broj posjeta : 157