Prirodno-matematički fakultet, 16.03.2019

KolokvijumKolokvijum će se obaviti 22. 3. 2019, u terminu nastave. Obuhvata gradivo iz knjige (str. 56-75), kao i dodatni materijal koji je dijeljen na časovima.

Konsultacije za šestu sedmicu (pred kolokvijum) - srijeda, 12h (kancelarija za strane jezike, III sprat, na kraju hodnika).

Dokumenti