Prirodno-matematički fakultet, 12.06.2020

Raspored polaganjaRaspored polaganja u prvom terminu (13.6, sala 207):

- studenti sa neparnim brojem indeksa: 12h

- studenti sa parnim brojem indeksa: 13.15

Broj posjeta : 102