Prirodno-matematički fakultet, 27.12.2020

Raspored studenata po salamaRaspored studenata je dat u prilogu. Potrebno je da studenti ispred sala budu u 15:45.

Takođe, neophodno je da studenti kod seme imaju identifikacioni dokument (lična karta ili indeks).

Obavezno je nošenje zaštitnih maski!

Dokumenti

Broj posjeta : 82