Prirodno-matematički fakultet

Obavještenje
Sjutra u 16:00 će se održati popravni završni ispit. Studenti koji imaju manje od 23 poena treba da dođu u 15:30 (sala 207).

Broj posjeta : 84