Prirodno-matematički fakultet

Link za praćenje nastave
Poštovane kolege,

Predavanje će biti održano u četvrtak od 11h preko Zoom-a. Link je na Moodle platformi. 

Broj posjeta : 120