Prirodno-matematički fakultet

Termin za kolokvijum
Kolokvijum iz Analitičke geometrije ( A i B smjer)  održaće se 9. radne nedelje, u četvrtak 15.4.2021.god u sali 106 u 8h. 

Studenti bi trebalo da ponesu karo dvolisnice ( ne pojedinacne listove) i neki identifikacioni dokument. 

Broj posjeta : 83