Prirodno-matematički fakultet

Obavještenje
Na zahtjev studenata online test se odlaže za 23. maj, u 14h. 

Probni test će se održati 20. maja u 14h. Kod za pristup probnom testu je KE8jFc (www.exam.net).

Broj posjeta : 446