Prirodno-matematički fakultet, 27.11.2018

KolokvijumKolokvijum će se obaviti u petak, 30.11, po sljedećem rasporedu:

14.15 - studenti s neparnim brojem indeksa.

15.20 - studenti s parnim brojem indeksa.