Prirodno-matematički fakultet, 03.01.2021

Prijava za polaganje testovi (praktični dio)Polaganje TESTA iz praktičnog dijela gradiva održaće se 12/01/21 u salama A1 i A3 u zgradi Biotehničkog fakulteta. 

Radi adekvatne organizacije ispita i utvrđivanja satnica po grupama, prijava za polaganje je neophodna i obaviće se u periodu od petka 08/01 do nedjelje 10/01 ispunjavanjem online upitnika

Broj posjeta : 178