Prirodno-matematički fakultet, 11.01.2021

Test iz praktičnog dijela: vrijeme i mjesto polaganja po grupamaPolaganje TESTA (praktični dio, maksimalno 20 poena) održaće se u utorak 12/01/21 prema sljedećem rasporedu:

- GRUPA A: 10h, sala A1, 

- GRUPA B: 10h, sala A3, 

- GRUPA C: 10:45h, sala A3.

Grupe:

A grupa: Šutković Adelisa, Zakovšek Aleksandra, Backović Ana, Bojić Anastasija, Kovačević Anastasija, Ristić Anđela, Ljumović Ana, Badnjar Anđela, Kolić Arabela, Išmić Aurora, Babić Anja, Barjaktarović Jovana, Kolar Ema, Božović Gordana, Kalezić Milica

B grupa: Ljumović Hana, Vučetić Isidora, Terzić Iva, Mujović Ivana, Suličić Jasmin, Bubanja Jelena, Habul Lamija, Ivković Lana, Vlahović Luka, Danilović Marija, Perović Marija, Marković Nikolina, Božović Maša, Kovačević Luka, Šabanadžović Nerma

C grupa: Fuštić Tijana, Tanjević Teodora, Bojović Teodora, Rosić Filip, Balević Nikola, Lazarević Nikica, Božović Neđeljko, Nedović Neda, Božović Nataša, Marković Miloš, Kaluđerović Milica, Bujišić Savina, Mujalović Bije

Broj posjeta : 147