Prirodno-matematički fakultet, 19.10.2020

Praktična nastava: termini PRVOG ciklusa laboratorijskih vježbiI CIKLUS laboratorijskih vježbi (modrozelene, crvene, vatrene, zlatne alge i euglenofita) održaće se u laboratoriji 207 ali u izmijenjenom terminu zbog preklapanja sa laboratorijskim vježbama iz drugog predmeta.

Mole se studenti da u već formiranim grupama (8 grupa), poštujući sve predložene mjere/preporuke za zaštitu zdravlja, kao i ograničenje u smislu broja studenata po grupi (ukupno 6 za laboratoriju 207) dođu u naznačenim terminima.

1) PONEDJELJAK 26/10/20 u sljedećim terminima:

- I grupa u 13:30h, 

- II grupa u 14:45h, 

- III grupa u 16:00h, 

- IV grupa u 17:15h.

2) PONEDJELJAK 02/11/20 u sljedećim terminima:

- V grupa u 13:30h, 

- VI grupa u 14:45h, 

- VII grupa u 16:00h, 

- VIII grupa u 17:15h.

Studentima se preporučuje da imaju sa sobom sveske sa nacrtanim predstavnicima algi (prema uputstvima dobijenim tokom on-line vježbe održane 19/10/20) a korišćenjem materijala koji su dostupni na dl.ucg.ac.me platformi. 

Broj posjeta : 136