Prirodno-matematički fakultet, 19.11.2018

Raspored za polaganje kolokvijumaKolokvijum će se polagati u sali A3, u grupama: 8h - I grupa i 9h - II grupa.
Prvu grupu čine studenti sa rednim brojevima indeksa od 1-28/17, a drugi svi ostali.