Prirodno-matematički fakultet, 07.02.2019

Aktivnosti u prvoj i drugoj radnoj sedmiciU prvoj i drugoj radnoj sedmici predavanja i vježbe će se održati u sledećim terminima:

Ponedeljak 11. februar: predavanje u 9h u sali A1. 

U slučaju suvog vremena uslijediće teren, a u slučaju kišnog laboratorijska vježba. 

Studenti će biti podijeljeni u dvije grupe, s tim što će jedna grupa vježbu imati u predavaoni A1, a druga u lab. 101. 

Ponijeti svesku, pribor za pisanje, iglicu, pincetu, Malu floru Hrvatske. 

U slučaju terena, ponijeti pribor za sakupljanje biljaka i isto svesku, pribor za pisanje, iglicu, pincetu, Malu floru Hrvatske.  

Petak 15. februar: predavanje u 8h 30min sala A3. U slučaju lijepo vremena uslijediće teren, a u slučaju kišnog laboratorijska vježba.

 

Ponedeljak 18. februar: vježbe ili teren u terminu predviđenom za predmet Kičmenjaci. 

Termini predavanja i vježbi u petak 19. februar su ustupljeni predmetu Kičmenjaci.