Prirodno-matematički fakultet, 19.03.2019

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmiciU tekućoj radnoj sedmici predavanje će se održati u četvrtak u 8h 30minuta.

U petak će se obaviti terenska nastava na području grada. 

Zborno vrijeme 10h 15min ispred fakulteta. 

Ponijeti pribor za sakupljanje biljaka, ključ za određivanje biljaka, svesku i pribora za pisanje, iglicu, pincetu, ručnu lupicu i poglogu za sjedenje.