Prirodno-matematički fakultet, 25.03.2019

Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmiciKolokvijum će se održati u petak 29. marta, u sledećim terminima:

8h 15minuta, sala A3- studenti novog programa.

9h 15min, sala A3- studenti starog programa.

Termin održavanja vježbi za obe grupe je 10h 30minuta. Poslije zajedničkog 15minutnog uvoda u vježbu (sala A3), studenti će nastaviti rad po grupama u A3 i lab. 101.  

Na laboratorijsku vježbu donijeti svježi materijal mlječika: Eurphorbia helioscopia, E. peplus, i mrtvu koprivu: Lamium purpureum, laboratorijski pribor, ključ za određivanje biljaka.