Prirodno-matematički fakultet, 23.03.2019

Raspored polaganja testa IU prilogu se nalazi raspored polaganja Testa I. Ukoliko nekom od studenata ne odgovara termin grupe moze se zamijeniti sa kolegom iz druge grupe ali se broj studenata po grupi mora postovati.

Dokumenti