Prirodno-matematički fakultet, 03.04.2019

Satnica odrzavanja kolokvijuma IKolokvijum I ce se odrzati u cetvrtak 4.4.2019. sa pocetkom u 8.15 u prostorijama Biotehnickog fakulteta.