Prirodno-matematički fakultet, 25.06.2019

Evidencija osvojenih poena nakon zavrsnog ispita



U prilogu je data evidencija osvojenih poena i predlog ocjena nakon zavrsenog popravnog zavrsnog roka

Dokumenti

Broj posjeta : 152