Prirodno-matematički fakultet, 12.06.2020

ObavještenjeOdbrana prvog seminarskog rada biće 20. 06. u 8 sati, sala 012.

Odbrana drugog seminarskog rada biće 24. 06. u 8 sati, sala 012.

Završni ispit (dodatno pitanje) biće 01. 07. u 8 sati, sala 207.

Broj posjeta : 114