Elektrotehnički fakultet, 07.08.2018

Termini popravnih kolokvijuma i završnog ispita iz Mjerenja u elektronici u septembarskom rokuČetvrtak, 6.09.18. i subota!!!, 15.09.18. 

I kolokvijum - od 8 sati,

II kolokvijum - od 9 sati i 30 minuta,

Završni ispit - od 11 sati.

Studenti u septembarskom (prvom i drugom) roku mogu polagati po izboru kolokvijume (jedan ili oba), završni ispit, ili sve to kao cijeli ispit (prvi kolokvijum i drugi kolokvijum i završni ispit). Ova dva ispitna roka su potpuno nezavisna.