Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 30.11.2019

REZULTATI 1. KOLOKVIJUMAREZULTATI 1. KOLOKVIJUMA IZ

MARKETING KOMUNICIRANJA U TURIZMU

III GODINA, STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM:

 

 

Ime, prezime i broj indeksa:

Broj poena:

1.      

BARZUT  DARIA   47/2016

0

2.      

KRPINA  ANTONINA  66/16

10

3.      

PRELEVIĆ  MILICA  77/15

1

4.      

SKENDEROSKI  SEMINA   3-2016

2

5.      

SUBOTIĆ  DIJANA  268-06

10

6.      

TAPUŠKOVIĆ  LUKA  25T-16    

10

 

Maksimalan broj poena na kolokvijumu je 15!

 

Kotor, 30.11.2019.

 

Predmetni nastavnik,

                                                                          

                                              Prof. dr Andriela Vitić - Ćetković

Broj posjeta : 209