Ekonomski fakultet, 02.02.2018

Dodatni ispitni rok - 02.02.2018 14:53Obajveštavaju se studenti koji nakon popravnog završnog ispita nisu položili ispit Tržišno komuniciranje, da će za njih biti organizovan dodatni ispitni rok na Ekonomskom fakultetu u Podgorici u utorak, 06.02.2018. u 12h u sali 001. Najveća ocjena sa kojom mogu položiti ispit na dodatnom ispitnom roku je ocjena E.