Ekonomski fakultet

Promjena termina časova
Časovi iz predmeta Tržišno komuniciranje će se održati 14.12. nakon kolokvijuma iz predmeta Međunarodni marketing, umjesto u četvrtak 13.12.