Ekonomski fakultet

Rezultati završnog ispita
U prilogu je tabela sa rezultatima završnog ispita iz predmeta Tržišno komuniciranje.

Dokumenti