Prirodno-matematički fakultet, 13.05.2019

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum biće održan u subotu 18.05.2019. u sali 210

 

Studenti sa neparnim brojem indeksa u 8:00h.

Studenti sa parnim brojem indeksa u 9:30h.

Broj posjeta : 165