Prirodno-matematički fakultet, 20.11.2018

Prvi kolokvijumPrvi kolokvijum biće održan 23.11.2018. godine u sali sala 107A. Studenti sa parnim brojem indeksa polažu u 08:00h, dok studenti sa neparnim brojem indeksa polažu u 09:30h.