Prirodno-matematički fakultet, 21.08.2018

Ispitni rokU prvom terminu  avgustovsko-septembarskog ispitnog roka  se mogu  polagati 

samo kolokvijumi,  dok se u drugom terminu moze polagati samo  zavrsni ispit.