Prirodno-matematički fakultet

Поправни колоквијум
Термин поновног полагања једног од колоквијума, као што је то и раније најаљено, остаје у понедељак 25. децембра са почетком у 10 часова у сали 106.

О евентуалном одлагању поправног колоквијума може се разговарати тек у понедељак у 10 сати, у присуству свих студената заинтересованих за полагање овог колоквијума.