Prirodno-matematički fakultet, 15.11.2018

Projektni zadatakProjekat se radi u grupama sa najviše 3 člana. 

Projekat se usmeno brani u terminima završnog ispita. 

Dokumenti