Prirodno-matematički fakultet, 24.03.2020

Nova objava - 24.03.2020 19:52            Kolokvijum iz predmeta Molekularna biologija II neće biti održan 26. marta 2020. godine u skladu sa uputstvima Univerziteta Crne Gore o radu u novonastaloj situaciji vezanoj za bolest COVID 19 (javna okupljanja nisu moguća i nastava se vrši po sistemu “učenje od kuće“). Sve provere znanja (kolokvijumi, završni ispiti) će biti izvršene u vreme i na način u skladu sa odlukama koje donese Univerzitet Crne Gore i PMF. Ukoliko nekom od studenata treba neka konsultacija, može mi se obratiti na elektronsku poštu: odanko@ucg.ac.me

dr Danko Obradovic, redovni profesor PMF-a Univerziteta Crne Gore

Broj posjeta : 76