Prirodno-matematički fakultet, 28.05.2018

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum iz statističke fizike će se održati u subotu 02.06.2018 sa 

početkom u 08:15 (sala 208).