Prirodno-matematički fakultet

Termin kolokvijuma
Prvi kolokvijum iz Matematike 1 će se održati u ponedeljak, 13. Novembra, u amfiteatru 203 sa početkom u 16:00h. Studenti su obavezni da na kolokvijum donesu dokument za identifikaciju (indeks ili lična karta).