Prirodno-matematički fakultet

Termin kolokvijuma
Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika 1 će se održati u ponedeljak, 11. decembra u 10:00h u amfiteatru 106.