Prirodno-matematički fakultet

Dodatni rok
Ispit iz predmeta Matematika 1 u dodatnom roku će se održati u ponedeljak, 28. avgusta, u amfiteatru 106 u sledećim terminima:

Popravak kolokvijuma (prvog, drugog ili oba) će početi u 8:00h

Popravak završnog ispita će početi u 10:00h