Prirodno-matematički fakultet, 18.10.2017

Kolokvijum ITest I će se odrzati 30.10.2017. godine. Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini (2016/17) osvojili poene na testu i zadovoljni su njima mogu ih prenijeti. Informaciju o zadržavanju poena treba prijaviti predmetnom profesoru ma mail: draganam25@gmail.com zaključno sa 28.10.2017. Ostali studenti koji su prethodnih godina slušali predmet, a žele da polažu test potrebno je da se prijave za polaganje do 28.10.2017. godine do 15.00 h. Raspored polaganja bice istaknut istog dana.

Kolokvijum I ce se odrzati 31.10.2017.godine u 8.30 h (sala 106 - zgrada Tehničkih fakulteta)

Gradivo za kolokvijum:

1. Razviće kičmenjaka

2. Kožni sistem

3. Skeletni sistem

4. Mišićni sistem