Filozofski fakultet

Početak nastave, online preko bbb aplikacije
Poštovane kolege, 
dobrodošli na časove predavanja iz predmeta Psihologija i menadžment..

Priprema za prvi čas:
- pripremiti ECTS katalog iz ovog predmeta (sa sajta Fakulteta); koristićemo ga na časovima,
- pogledati tematske cjeline u ECTS katalogu, po sedmicama rada, radi pojašnjenja i organizovanja zadataka za svakog studenta pojedinačno.

Način rada na časovima: diskusije, prethodna samostalna priprema po sedmičnim temama (vidjeti ECTS katalog), vrednovanje učešća u diskusijama (uz moguće oslobađanje djelova materije za završni ispit).

(Očekujemo postavljanje ovog predmeta preko bbb aplikacije Univerziteta.)

Broj posjeta : 94