Filozofski fakultet, 29.03.2019

I kol. i evidencija 7. kod M. KuljakI kolokvijum kod M. Kuljak biće održan umjesto u 7. u 9. sedmici rada. U 8. sedmici nastava kod M. Kuljak neće biti održana.

Student radi onaj dio gradiva (po sedmicama u ECTS katalogu) koji tokom nastave nije uradio (pogledati priloženu evidenciju), zaključno sa tematikom 6. 

Dokumenti