Prirodno-matematički fakultet, 09.10.2018

Raspored po grupamaDanas nece biti odrzano predavanje. Umjesto predavanja planiana je prakticna aktivnost studenata na nivou grupe - uspostavljanje komunikacije, inicijalni sastanak, razrada izabrane teme. 

U prilogu ova objave dat je:

 - Spisak grupa za izradu projekta

- Raspored  ocekivanih aktivnosti i rezultata

Dokumenti