Prirodno-matematički fakultet, 29.10.2018

Termin kolokvijumaKolokvijum, koji je bio predvidjen za 21.11.2018., se na zahtjev studenata odlaze za 28.11.2018. Naime, studenti su ukazali na to da je 21.11. slava koju slavi veliki broj njih, a shodno tome da zakonski imaju pravo na slobodan dan, kolokvijum se pomjera za 7 dana. Tacno vrijeme i raspored polaganja bice istaknuti blagovremeno.