Prirodno-matematički fakultet, 24.03.2018

Ispitni zadatakU priloženom dokumentu je opisan ispitni zadatak. Zadatak se radi pojedinačno ili u grupi do 5 studenata. Izrada zadatka učestvuje u ukupnoj ocjeni sa 70%.

Rok za formiranje grupa je 30. mart. Studenti koji ne prijave rad u grupi do naznačenog datuma, zadatak moraju rješavati samostalno.

 

Dokumenti