Elektrotehnički fakultet

Termini završnih ispita i popravnih kolokvijuma
Popravni kolokvijumi će se održati 10.6.2020. godine sa početkom u 15:00 časova u računarskoj sali L1. Studenti mogu popravljati samo jedan kolokvijum (prvi ili drugi). Prijava za popravak kolokvijuma se vrši preko ETF-OL platforme zaključno sa 9.6.2020. godine.

Završni ispit u redovnom terminu će se održati preko ETF-OL platforme 16.6.2020. sa početkom u 18:00 časova. Studenti koji ne mogu (ili ne žele) raditi ispit preko ETF-OL platforme mogu pristupiti polaganju završnog ispita u terminima predviđenim rasporedom polaganja predispitnih i ispitnih obaveza, odnosno 10.6.2020. u sali L1 u 15:00 časova i 25.6.2020. u salama L1, L2 i L3 u 14:00 časova.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 428