Prirodno-matematički fakultet, 03.09.2020

Septembarski rokU oba termina septembarskog roka studenti imaju pravo polagati kolokvijume i završni ispit (po izboru). 

Kolokvijumi će se održati u sali 207, u 8h.

Završni ispit će se održati istog dana u 11.30h

Polaganjem nekog dijela ispita studenti poništavaju prethodno osvojene poene iz tog dijela.  

Broj posjeta : 150