Prirodno-matematički fakultet, 30.08.2018

RezultatiRezultati kolokvijuma i završnog ispita nakon prvog termina u avgustovskom roku su u prilogu.

Pregled radova je u petak, 31.08, u 12h, u kabinetu 216. 

Usmeni dio ispita za sve studente, računajući i studente koji nisu izašli na avgustovski rok, a koji imaju izmedju 40 i 50 poena će se održati u ponedeljak, u 17h. 

Dokumenti