Prirodno-matematički fakultet, 22.09.2020

Dodatni rok 2 - termin ispitaDrugi termin ispita iz predmeta Analiza 1 u dodatnom roku je 24. septembar.

Popravak završnog ispita će se održati u 8:00h u sali 106, a popravak kolokvijuma u 10:00h u sali 227.

Izlaskom na ispit u dodatnom roku se ne poništavaju bodovi osvojeni u semestru.

Broj posjeta : 77