Prirodno-matematički fakultet, 31.05.2020

Probni test I ostali materijaliSvi materijali za ispit (uključujući i probni test i listu riječi) nalaze se na platformi Moodle (https://dl.ucg.ac.me/course/view.php?id=37).  

Broj posjeta : 92