Prirodno-matematički fakultet

Prvi kolokvijum
Prvi kolokvijum će se održati po sljedećim terminima: 

- utorak 20.04. B smjer (ujutru)

- srijeda 21.04. C smjer (u toku dana)

- četvrtak 22.04. D smjer 

Ukoliko ne bude promjene, kolokvijum će se održati u sali 210. 

Forma za prijavu za kolokvijum će biti postavljena naknadno. 

Broj posjeta : 139