Prirodno-matematički fakultet, 05.09.2019

Nova objava - 05.09.2019 22:09U drugom roku studenti mogu raditi i kolokvijume i završni ispit. Kolokvijume u terminu od 8h do 11h, a završni ispit od 12h. 

Broj posjeta : 225